Wydarzenia

Na konwencie możecie znaleźć następujące wydarzenia i atrakcje:

Strefa Gier Planszowych

W trakcie konwentu dostępna będzie strefa Gier Planszowych z wypożyczalnią gier dostępną dla każdego. Ponadto w czasie trwania konwentu odbywać się będą również interaktywne pokazy gier planszowych i figurkowych.

I Drużynowe Mistrzostwa Warszawy w X-Wing: Gra Figurkowa

W trakcie konwentu odbędzie się pierwsza edycja 2-dniowych Drużynowych Mistrzostw Warszawy w grze X-Wing: Gra Figurkowa.

Turniej kwalifikacyjny w grze 'Magic: The Gathering'

W trakcie konwentu odbędą się turnieje w grze 'Magic: The Gathering'.

Strefa wystawowa

W trakcie konwentu największe wydawnictwa gier planszowych w Polsce będą wystawiały swoje stanowiska, na których będzie można zapoznać się z ich ofertą.

Strefa gastronomiczna

W trakcie konwentu dostępna będzie dla wszystkich odwiedzających strefa gastronomiczna, w której zakupić będzie można ciepłe i zimne jedzenie. Pojawią się również food trucki (lista w opracowaniu).

O nas

O nas

Głównym organizatorem konwentu jest Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków.
Adres e-mail: konwentpwf2017@gmail.com
Telefon: 697394806
Współorganizatorami konwentu są:
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie
 • Stowarzyszenie Warszawski Klub Gier Bitewnych "Dragon"


Regulamin

 1. Organizatorem konwentu Pruszkowski Weekend Fantastyki 2017, nazywanego dalej Konwentem, jest Społeczne Stowarzyszenie Forum Pruszków z siedzibą w Pruszkowie, nr KRS 0000318673, wraz z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Pruszkowie i Klubem Gier Bitewnych „Dragon”, zwanymi dalej Organizatorem.
 2. Konwent odbywa się w dniach 4-5 marca 2016 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Pruszkowie.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników Konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich sprawcy. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia, ani nie przewidują możliwości jego wykupienia.
 4. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek formie. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem ww. środków, a także zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami kultury osobistej będą usuwane z terenu Konwentu, a corpus delicti konfiskowane. Palenie tytoniu i e-papierosów jest dozwolone jedynie w wyznaczonej strefie poza budynkiem.
 5. Na terenie Konwentu należy zachować porządek i czystość oraz posprzątać pomieszczenia, w których się przebywało.
 6. Naklejanie plakatów, ogłoszeń itp. na terenie Konwentu bez zgody Organizatora jest zabronione.
 7. Na teren Konwentu nie wolno wnosić żadnych niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni palnej, białej, pistoletów na kulki i materiałów radioaktywnych. Przepis ten nie dotyczy ochrony. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz poruszania się z obnażonymi ostrzami.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 9. Każdy uczestnik Konwentu jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, w tym do poszanowania przestrzeni osobistej innych uczestników i podporządkowania się decyzjom Organizatorów (w tym obsługi i ochrony).
 10. Każdy uczestnik Konwentu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w publikacjach poligraficznych i elektronicznych na potrzeby promocji Konwentu i Organizatora.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu budynku, w którym odbywa się impreza.
 12. Wejście na teren, na którym odbywa się Konwent oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować usunięcie osoby z terenu Konwentu.
 13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.

Harmonogram

Zainteresowany pomocą w organizacji?

Ostatnie wpisy